Ligand, s.r.o.  je kvalifikovaným subjektom na vykonávanie činností v oblasti:

 • Montáž , rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky  tlakových zariadení

 • Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

Výkonné činosti spoločnosti Ligand, s.r.o. :

 • vypracovanie ponúk do súťaží

 • komerčné činnosti

 • realizácia montážnych a opravárenských prác vyhradených technických zariadení pre rekonštrukcie,
           modernizácie a opravy priemyselných zariadení, rekonštrukcia a výstavba ČOV - dodávka a montáž
           technológií stavby, dodávka a montáž oceľových hál a konštrukcií

 • výkon kontroly podľa platných technických noriem

 • dokladovanie kontrolných činností a skúšok

 • realizácia montáží tlakových nádob

 • realizácia montáží a revízií plynových zariadení

 • výroba, dodávka a montáž skladovacích nádrží
   

Podrobný popis a ponuku spoločnosti si môžete stiahnuť tu:

                                  ponuka.doc            ponuka.pdf         

 

Copyright by C&D IT Services. All rights reserved.