Úvodná stránkaPonuka spoločnosti Ligand s.r.o.Fotky realizovaných projektovKontaktné informácie


ponuka spoločnosti Ligand s.r.o.Fotky realizovaných projektov

   Ligand, s.r.o. je kvalifikovanou spoločnosťou vykonávajúcou dodávky a montáž pre investície, rekonštrukcie, modernizácie a opravy priemyselných zariadení. Rozhodujúce aktivity Ligand, s.r.o. :

Slovnaft :
·
        Účasť pri generálnych revíziách petrochemického a rafinérskeho komplexu Slovnaft a.s. :

        -
   opravy  technologického zariadenia chemických výrobných jednotiek
 
·        Účasť na investičných stavbách :

         -
    dodávka a montáž technológie pri výrobe reformingov
         -
    dodávka a montáž technológie Lúhového hospodárstva
        
-    dodávka a montáž nádrží na skladoch petrochemických výrobkov
        
-    výroba a montáž uskladňovacích nádrží na ropu 

Ostatné :

       -
    dodávky, montáž a plynofikácia kotolne DIAMONMOTOR a.s. Rajec
       -
    dodávka a montáž technológie pre ŽOS Vrútky a.s.
       -
    dodávka a montáž strojovne ZŤS TEES Martin a.s.
       -
    Výroba a montáž plávajúcich striech v Transpetrol a.s. Tupa
       -
    dodávka a montáž technológie na stavbu ČOV v Galante
       -
    práce na výstavbe prevádzky Alkilacia a nitrozacia v Duslo a.s. Šaľa
       -
    výroba a montáž oceľových konštrukcií pre Samsung v Galante
       -
    výroba a montáž a rekonštrukcia oceľovej konštrukcie Menzolit Fibron v Sládkovičove
       -
    rekonštrukcia a montáž oceľových konštrukcií na prevádzke Mlinica v Holcim Rohožník
       -
    výroba a montáž oceľovej konštrukcie strechy FIAT centrum v Bratislave
       -
    zámočnícke, zváračské a montážne práce na generálnych rekonštrukciách v Duslo a.s. Šaľa

Hlavným cieľom spoločnosti Ligand s.r.o. je poskytovať kvalitné komplexné dodávateľské a montážne výkony v termínoch podľa požiadaviek zákazníka.

 

Copyright by C&D IT Services. All rights reserved.